کمیته بهینه سازی مصرف سوخت

بهینه سازی  مصرف سوخت

 
1) بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان در چهار چوب اهداف ، برنامه ها و سیاستهای بخش انرژی کشور ، ماده 121 قانون
2) بررسی و تدوین بودجه سالانه شهرستتان برای اجرای برنامه های بهینه سازی انرژی از محل منابع عمومی-ملی و استانی و درآمدهای استان
3) بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
الف: پرداخت کمکهای بلا عوض و یارانه سود تسهیلات به طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان در چهار چوب مقررات عمومی
ب: طرحهای بهینه سازی مصرف انرزی در شهرستان
پ: تدوین اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی
ت: برنامه های فصلی و سالانه ساعتهای کار اصناف،واحدهای خدماتی،کارخانه ها وصنایع شهرستان
ث: آگاه سازی،تبلیغ و ترویج و آموزش در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان ،تعیین دستگاههای اجرایی مسئول و پی گیری اجرای آن
ج: تشکیل واحد مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف استان
چ: انجام اصطلاحات و تجدید نظرهای اصلاحی مورد نیاز بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس ارزیابیهای انجام شده

 

اعضای کمیته بهینه سازی مصرف سوخت

1

بخشدار ( رئیس )

2

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان( دبیر )

3

رئیس اداره گاز

4

شهردار

5

رئیس اداره محیط زیست

6

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های شهرستان

7

دبیر کمیته هماهنگی ترافیک شهرستان

8

معاون حمل و نقل ( راهنمایی و رانندگی )

9

رئیس توسعه و تجهیز مدارس استان در شهرستان

10

مدیریت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان

11

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

12

رئیس نمایندگی مسکن و شهرسازی شهرستان

13

رئیس بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی شهرستان

14

مدیر امور برق شهرستان

15

دفتر فنی فرمانداری

16

مدیریت آموزش و پرورش

17

رئیس شورای اسلامی شهر ( بدون حق رای )

18

رئیس سازمان نظام مهندسی ( بدون حق رای )

بازدید [ 963 ]
برچسب ها