نگاه آماری به شهرستان

شهرستان بانه به مرکزیت شهر بانه یکی از شهرستانهای 9 گانه استان کردستان می باشد که مختصات آن شامل طول جغرافیایی 45 درجه و 33 دقیقه تا 46 درجه و 12 دقیقه غربی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 47 دقیقه تا 36 درجه و 14 دقیقه شمالی می باشد. مساحت این شهرستان برابر است با 39/1452 کیلومتر مربع که در شمال غرب استان کردستان واقع شده است که از جهت شمال به شهر سردشت، ازشمال غرب به شهر بوکان استان آذربایجان غربی و از سمت غرب به شهرستان پینجوین از استان سلیمانیه عراق محدود می شود. همچنین از سمت شرق به شهرستان سقز و از سمت جنوب نیز حدود آن به شهرستان مریوان در استان کردستان ختم می گردد.

بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 جمعیت کل شهرستان بانه برابر با 116773 نفر اعم از مرد و زن می باشد که از این میزان جمعیت شهرهای این شهرستان به قرار زیر می باشد:

1. بانه: 69635
2. آرمرده 2062
3. بوئین سفلی: 1069
4. کانی سور: 1131
جمعیت کل روستاهای شهرستان بانه نیز برابر با 43707 نفر میباشد.

بازدید [ 1081 ]
برچسب ها